Stichting

Bestuur Stichting MFC Trefpunt voert de volgende taken uit:

 • Verantwoordelijk voor exploitatie gebouw
 • Bijhouden van financiën en zorg dragen voor boekhouding
 • Ontwikkeling van activiteiten i.s.m. activiteitencommissie
 • Verbreden van het voorzieningenaanbod
 • Inplanning en reserveringen zaalruimte
 • Contacten leggen met externe organisaties
 • Contact onderhouden met gemeente Hardenberg en Plaatselijk Belang Balkbrug
 • Aansturing van drie commissies, bestaande uit vrijwilligers (zie onderstaande)
 • Draagt zorg voor randvoorwaarden zoals trainingen voor vrijwilligers

Activiteitencommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:

 • Draagt mede zorg voor activiteitenontwikkeling en aanbod
 • Verzorgt persberichten en PR
 • Ondersteunt particuliere initiatieven daar waar mogelijk
 • Onderhoud spelmateriaal

Beheerscommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:

 • Klein onderhoud in/rondom het gebouw
 • Schoonmaak
 • Op afroep klaarmaken van ruimten
Horecacommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:
 • Catering bij grotere evenementen en bijeenkomsten
 • Inkoop
 • Draaien van bardiensten
 • Ontvangst van gasten