Stichting

Bestuur Stichting MFC Trefpunt voert de volgende taken uit:

  • Verantwoordelijk voor exploitatie gebouw
  • Bijhouden van financiën en zorg dragen voor boekhouding
  • Ontwikkeling van activiteiten i.s.m. activiteitencommissie
  • Verbreden van het voorzieningenaanbod
  • Inplanning en reserveringen zaalruimte
  • Contacten leggen met externe organisaties
  • Contact onderhouden met gemeente Hardenberg en Plaatselijk Belang Balkbrug
  • Aansturing van drie commissies, bestaande uit vrijwilligers (zie onderstaande)
  • Draagt zorg voor randvoorwaarden zoals trainingen voor vrijwilligers

Activiteitencommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:

  • Draagt mede zorg voor activiteitenontwikkeling en aanbod
  • Verzorgt persberichten en PR
  • Ondersteunt particuliere initiatieven daar waar mogelijk
  • Onderhoud spelmateriaal

Beheerscommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:

  • Klein onderhoud in/rondom het gebouw
  • Schoonmaak
  • Op afroep klaarmaken van ruimten
Horecacommissie bestaande uit vrijwilligers voert de volgende taken uit:
  • Catering bij grotere evenementen en bijeenkomsten
  • Inkoop
  • Draaien van bardiensten
  • Ontvangst van gasten